BaxterPark

name

Prøv programvare for knowledgebase

30th April 2020
Alle firmaer må velge en metode for hvordan man skal innsamle informasjon.Firmaer har hovedsakelig følgende valg· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word. · Å benytte knowledgebase tool programmer.Alternativene lar seg ikke sammenlig... Read >