HarrisonAllison

name

Prøv og velg løsning for knowledgebase

08th May 2020
For å optimalisere resultatet må alle firmaer forsøke å minimalisere kostnadene og andre ressurser. Det er enklere sagt enn gjort, men hvordan gjør man det i praksis? Det er risikabelt å redusere de grunnleggende aktivitetene fordi reduksjon ofte b... Read >

Prøv knowledgebase

30th April 2020
Alle firmaer må velge en metode for hvordan man skal innsamle informasjon.Firmaer har hovedsakelig følgende valg· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word. · Å benytte knowledgebase tool programmer.Alternativene lar seg ikke sammenlig... Read >