EoinKumar

name

Prøv løsning for knowledge base

08th May 2020
Det avhenger av firmaets behov hvordan man best bør innsamle informasjon.Firmaer har hovedsakelig følgende valg· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word. · Å benytte knowledgebase tool programmer.Alternativene lar seg ikke sammenlign... Read >