Prøv knowledgebase tool

Published: 08th May 2020
Views: N/A

For å få best mulig resultatet må alle firmaer arbeide for å minimalisere kostnadene og andre ressurser. Det er enklere sagt enn gjort, men hvordan gjør man det i praksis? Det er risikabelt å redusere de grunnleggende aktivitetene fordi reduksjon ofte betyr redusert kvalitet på servicenivå eller redusert produktkvalitet. Konsekvensen kan fort bli et redusert produkt for kunden.
Man kan fort komme inn i en sirkel som fører til mindre inntekter.
Man må finne en annen løsning som ikke går utover kvaliteten.
Firmaer har hovedsakelig følgende valg
· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word.
· Å benytte knowledgebase tool programmer.
Alternativene lar seg ikke sammenligne. Det første valget ser ut til å være enkelt og muligens ha en lavere terskel (i de flest tilfeller har man verktøyet allerede installert) for å komme igang.
Forskjellen er imidlertid stor.

Tenk på at det er få verktøy som har avansert funksjonalitet for å dokumentere, lagre informasjon. Alle virksomheter er forskjellige og krever unike løsninger, men studerer funksjonaliteten nøye før valg.

Report this article Ask About This Article


Loading...
More to Explore