Prøv og velg løsning for knowledgebase

Published: 08th May 2020
Views: N/A

For å maksimalisere resultatet må alle firmaer søke å minimalisere kostnadene og andre ressurser. Det er enklere sagt enn gjort, men hvordan gjør man det i praksis? Det er risikabelt å redusere de grunnleggende aktivitetene fordi reduksjon ofte betyr redusert kvalitet på servicenivå eller redusert produktkvalitet. Konsekvensen kan fort bli et redusert produkt for kunden.
Etterspørselen kan dermed bli endret.
Man må finne treffe andre beslutninger som ikke influerer på kvaliteten.
Firmaer har to hovedvalg:
· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word.
· Å benytte knowledgebase tool programmer.
Alternativene lar seg ikke sammenligne. Det første valget ser ut til å være enkelt og muligens ha en lavere terskel (i de flest tilfeller har man verktøyet allerede installert) for å komme igang.
Forskjellen er imidlertid stor.

Glem ikke at det er få verktøy som har avansert funksjonalitet for å dokumentere, lagre informasjon. Alle firmaer er unike og har behov for forskjellig verktøy, men studerer funksjonaliteten nøye før valg.

Report this article Ask About This Article


Loading...
More to Explore