Prøv og velg programvare for knowledgebase

Published: 08th May 2020
Views: N/A

Det er en individuelle behov som avgjør hvordan man ønsker å innsamle informasjon.
Firmaer har hovedsakelig følgende valg
· Å benytte regneark som for eksempel MS Excel eller Word.
· Å benytte knowledgebase tool programmer.
Alternativene lar seg ikke sammenligne. Det første valget ser ut til å være enkelt og muligens ha en lavere terskel (i de flest tilfeller har man verktøyet allerede installert) for å komme igang.
Forskjellen er imidlertid stor.

Husk at det er få verktøy som har avansert funksjonalitet for å dokumentere, lagre informasjon. Alle firmaer er forskjellige og krever forskjellig software, men studerer funksjonaliteten nøye før valg.

Report this article Ask About This Article


Loading...
More to Explore